Pozvánka na valnou hromadu bude zveřejněna (dle ZOK § 407 odst. 1 a 2) minimálně 30 dnů před jejím konáním a bude zde zveřejněna až do termínu jejího konání.